Välkommen till MHF Region Öst

MHF Region Öst är en av sju regioner inom MHF. Regionens arbetsområde är Östergötland-, Jönköping-, Kronobergs-, Kalmar och Blekinge län. Regionen består av ett antal lokalavdelningar som en omfattande verksamhet. Tillsammans genomför vi flera återkommande projekt så som Ta Paus där vi möter sommarbilisten utmed vägarna. Ett annat projekt är Trafiknykterhetens dag som är en dag då vi uppmärksammar alla som blivit drabbade av rattfylleriets framfart. Inför höstmörkret genomförs reflex kampanjer på många håll inom regionen.

MHF Region Öst har också ett nära samarbete med MHF-Ungdom där vi tillsammans bland annat  besöker skolor med filmen Länge leve livet.

All vår verksamhet syftar till att INGEN SKA DÖ AV RATTFYLLERI.

MHF 90 - 626 X 197

Medlem

SMN

Mer om Sverige mot narkotikaMHF Region Öst Nyheter

2016-06-13
Ta Paus på åtta platser i sommar
I sommar körs Ta Paus på åtta platser i MHF Region Öst.
2016-04-14
Snart är bommarna i hamn
Regeringen kommer idag att uppdra åt Trafikverket att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i tre till f ...
2016-04-11
Alkobomsturné i Linköping
MHF:s mobila alkobom besökte på måndagen Linköping.
Nyhetsarkiv

Swahns trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

Nu närmar vi oss allt mer våren och det är för många dags att plocka fram cykeln. Det första jag då skall ägna mig åt är att se till, att cykeln är i trafikdugligt skick. Allting skall sitta ordentligt fast, kontrollera att bromsutrustningen är i fullgott skick och vidare att ringklockan fortfarande fungerar. Det är vad som gäller om du bara skall cykla dagtid. Jag återkommer längre fram till gällande regler för cyklist, men först gäller, att se till att cykeln, som ju är ett fordon, är i funktionsdugligt skick.

Om jag skall cykla under dygnets mörka timmar skall cykeln dessutom vara utrustad med fungerande belysning och den skall framtill visa fast vitt sken och baktill rött sken. Bakljuset får vara blinkande. Framljuset får också vara blinkande, men hastigheten hos blinkande vitt sken är så hög, att jag tror inte det finns någon blinkande belysning framtill som är godkänd, därför är det bättre att säga att belysningen framtill skall ha fast vitt sken. Dessutom skall cykeln vara utrustad med reflexer, vit framtill och röd baktill. Dessa reflexer får kombineras med belysningsutrustningen. Det skall även finnas orangegul reflex åt sidan. Sidoreflexen ger bäst effekt då den är placerad i hjulen, men det är inte nödvändigt, huvudsaken är att den syns åt båda sidor.

Utöver detta rekommenderas, att vid all cykling oavsett när på dygnet det gäller, att cykelhjälm användes. Det är bara lag att använda cykelhjälm för den, som är under 15 år, men den lagstiftningen tycker jag är ganska urholkad. Jag och många med mig har under årens lopp propagerat för att lag att använda cykelhjälm skall gälla för alla, oavsett ålder. Det är en billig och bra livförsäkring att använda cykelhjälm. För mig är det lika viktigt att vid all  cykling använda cykelhjälm, som att vid färd i bil använda bilbältet. Det är också viktigt, att cykelhjälmen sitter ordentligt fast på huvudet och den skall täcka pannan och vara ordentligt fastspänd under hakan. En cykelhjälm som inte täcker pannan utan sitter längst bak på huvudet kan vid en trafikincident göra större skada än nytta då bakdelen av hjälmen lätt kan trycka in i nacken och kan orsaka skada på nackkotorna.

Cykeln är ett fantastiskt fordon att färdas med och jag använder i princip cykeln hela året om. Jag har till och med skaffat mig dubbdäck på cykeln, vilka jag nyligen låtit byta till vanliga cykeldäck.

En annan investering jag gjort och som jag rekommenderar starkt är, att byta framhjulet till ett hjul med dynamo i navet. Det är nog en av de bästa investeringar jag gjort när det gäller cykelns utrustning. Jag behöver aldrig fundera på, att batterierna i belysningen är slut och det är också viktigt att framhålla, att cykeln inte går tyngre med dynamo i navet. Jag behöver heller aldrig fundera på som man behövde göra med gamla typen av dynamo, att den slirar mot däcket och belysningen för den skull inte fungerar. Kostnaden är också överkomlig och då jag slipper skaffa nya batterier betalar den sig ganska fort.

Låt mig fortsätta att säga något om skjutsning på cykel. Huvudregeln är den, att den som skjutsar skall ha fyllt 15 år och den som då får åka med skall vara under 10 år. Denne skall dessutom ha cykelhjälm på huvudet. Cykeln skall då också vara utrustad med skydd för fötter och ben för passageraren.

Ibland kan man möta en cyklist med två passagerare och det är tillåtet under förutsättning, att den som framför cykeln är fyllda 18 år och de båda som medföljer som passagerare är under 6 år. Dessa båda skall också vara utrustade med cykelhjälm. Det behöver inte den som framför cykeln ha, vilket ju är ganska märkligt då det i de allra flesta fall är en av föräldrarna som är den, som framför cykeln. Även nu skall det finnas skydd för fötter och ben för passagerarna.

Jag återkommer till cykelreglerna.

I förra veckans trafikruta lovade jag återkomma till gällande regler vad avser cykeltrafiken.

Låt oss allra först klargöra, att cykeln är ett fordon och som sådant skall det framföras på höger sida av cykelbanan av de olika typer av cykelbanor som finns. För att du skall vet vad jag menar med detta, så gäller det på cykelbanan där bara cykeltrafik förekommer, det gäller på den kombinerade gång-, cykel- och mopedbanan med gemensam bana och det gäller på den kombinerade gång-, cykel- och mopedbanan med delad bana. Anledningen, att cykeln skall framföras på höger sida är dels, att vi har högertrafik i landet sedan 1967 och dels, att det på dessa banor förekommer cykeltrafik även från motsatta hållet och på de kombinerade banorna finns det även gående från båda hållen och de går då, eller i varje fall skall gå  på vänster sida.  Finns det en typ av cykelbana på varje sida av gatan/vägen är grundregeln den, att cykeln skall framföras på den högra i färdriktningen räknat, även om det idag är tillåtet att cykla på vilken cykelbana som helst. Det man i det fall, att man cyklar på den vänstra cykelbanan i färdriktningen räknat särskilt skall tänka på är, att vid korsande gator ta det extra försiktigt. I de allra flesta fall upphör dessutom cykelbanorna vid korsning med andra gator och det är bara i enstaka fall, som cykelbanan fortsätter över gatukorsningen. Då finns det särskild anledning framhålla, att vid sådana tillfällen är det alltid cyklisten som skall lämna företräde för all trafik på den korsande gatan. Det är bara om cykelbanan fortsätter över den korsande gatan som cyklisten har företräde i förhållande till övrig trafik på den korsande gatan. Om jag cyklar på den högra cykelbanan i färdriktningen räknat kan förutsättningarna  automatiskt bli bättre för mig som cyklist vid en korsning med en annan gata. Det går jag inte in närmare på här utan det skall jag återkomma till senare. Finns det ingen cykelbana av något slag skall cykeln framföras på höger vägren i färdriktningen räknat. Finns det heller ingen vägren skall cykeln framföras på högra sidan av körbanan i färdriktningen räknat.

En plats, där cykeln definitivt inte skall framföras är på gångbanan, i annat fall än då cykeln ledes. Gångbanan är till för de gående och cykeln hör hemma på de olika typer av banor jag redogjort för ovan. Någon har vid tillfälle sagt, att det står ingenstans, att det inte är tillåtet cykla på en gångbana. På det svarar jag, att det står heller ingenstans, att det inte är tillåtet köra bil på gångbanan. Svaret jag då får är, att det är väl skillnad. För mig är det ingen skillnad. Varje typ av fordon skall framföras på den typ av bana, som banan är avsedd för.

Vi har en positiv lagstiftning, som säger att jag med olika typer av fordon skall färdas där respektive där. Låt oss fortsätta med den positiva lagstiftningen och slippa så många typer av förbudsregler som möjligt.

Sedan 1 september 2014 har vi fått ett nytt begrepp vad avser cykeltrafik och det är ny betydelse av begreppet cykelöverfart. De regler som tidigare gällde för cykelöverfart gäller idag i stället för cykelpassage, som också kan sägas är ett nytt begrepp. Det nya begreppet cykelöverfart skall för att gälla beslutas och införas i den lokal trafiksäkerhetsföreskrifterna, som finns i varje kommun och där jag kan gå in i liggaren och studera vad som gäller. Vidare skall cykelöverfarten markeras med det nya vägmärket cykelöverfart. Märket är identiskt med övergångsställe för gående med den skillnaden att den gående har bytts ut mot en cyklist.

Vidare är det så, att vid en cykelöverfart skall gatan vara avsmalnad och hastigheten får på platsen inte vara högre än 30 km/timma. Jag tror, att det ännu inte finns något beslut om cykelöverfart någonstans i landet, i varje fall är de hittills få till antalet. Anledningen till detta är det jag redan skrivit om och när anvisningarna kom så skrevs det redan då, att det kommer att dröja innan det nya begreppet cykelöverfart kommer att bli vanligt beroende på kraven på detsamma.

Det kommer mera regler för cyklister i nästa trafikruta.

Så var det dags för en ny trafikruta. Förra veckan handlade det om cykeltrafik, vilket det skall göra även denna vecka.

Jag lovade återkomma till förhållandena då cykelbanan upphör i samband med en korsande gata. Jag hävdade, att det är en fördel om man då cyklar på den högra cykelbanan i färdriktningen. Anledningen är, att grundregeln då cykelbanan upphör vid en korsande gata har jag som cyklist skyldighet att lämna företräde för all trafik på den korsande gatan. Om jag cyklar på den högra cykelbanan i färdriktningen och cykelbanan går parallellt med en gata som är huvudled är det enligt mitt sätt att se på det viset, att väjningspliktslinjerna och märket i varje fall i de allra flesta fall är före markeringen om cykelpassage och då har trafiken på gatan skyldighet att lämna företräde för trafiken på huvudleden och i detta fall även för cyklisterna som cyklar på cykelbanan som löper parallellt med huvudleden, med anledning av att väjningspliktsmärket och hajtänderna i gatan är före cykelpassagen och cyklisten cyklar på den högra cykelbanan i färdriktningen räknat. Hade cyklisten däremot cyklat på den vänstra cykelbanan i färdriktningen räknat hade cyklisten haft skyldighet att lämna företräde för trafiken på den korsande gatan. Därav mitt resonemang tidigare om att cyklisten då cykel-banan upphör i samband med korsning med en gata skall iaktta särskild försiktighet då cyklisten i dylika fall om någon incident skulle inträffa har ansvaret för det inträffade.

Det här kan kanske tyckas vara hårklyveri, men som jag tolkar bestämmelserna så är det så de måste tolkas.

Låt mig så tala något om vad som gäller vid en cykelpassage, d.v.s. det som tidigare benämndes cykelöverfart. Här finns idag ingen klar skyldighet för förare av fordon på gatan att lämna företräde för cyklist på cykelpassage, men om det behövs för att låta cyklisten passera skall fordonsföraren på gatan stanna. Cyklisten skall också ta hänsyn till hastigheten hos de fordon som närmar sig cykelpassagen liksom avståndet fordonet eller fordonen har fram till cykelpassagen och får cykla ut på cykelpassagen först då det kan ske utan risk. Håll med om, att dess regler liksom flera andra är ganska oklara. Låt mig i sammanhanget fram-hålla, att jag som fordonsförare på gatan oftast sitter i en bil och skall då tänka på, att cyklisten tillhör en av de oskyddade trafikantgrupperna som jag har skyldighet att vara särskilt uppmärksam emot. Det här skall jag även som cyklist tänka på och ta det försiktigt då jag skall korsa gatan vid en cykelpassage.

Ett ställe, som jag ofta ser cyklister korsa gatan på är vid ett övergångsställe för gående. Där skall cyklisten över huvud taget inte framföra sitt fordon, då detta är avsett för gående. Enda gången jag som cyklist får använda övergångsstället är när jag stiger av min cykel och leder densamma över gatan och går på övergångsstället. Då räknas jag som gående, men cykla på övergångsstället är inte tillåtet för en cyklist.

Har jag då aldrig vid något tillfälle skyldighet att lämna företräde för en cyklist som cyklar på cykelbana av någon typ? Jo, det finns ett tillfälle då jag har klar skyldighet lämna företräde för en cyklist på cykelbanan. Det är då jag med mitt fordon korsar en cykelbana. Då har jag skyldighet att lämna företräde för cyklisterna på cykelbanan och detta oavsett vilket håll de kommer från. Hur vet jag då, att det är en cykelbana jag korsar?  Jo i de allra flesta fall är cykelbanan upphöjd, d.v.s. jag märker klart och tydligt att jag kör upp på cykelbanan med mitt fordon. Det är viktigt, att jag inte förväxlar denna upphöjning med ett farthinder, vilket på flera ställen finns i samband med att en cykelbana finns på båda sidor av gatan, men upphör vid korsningen med gatan. Det här märker jag genom att markeringen för cykelpassage har kompletterats med ytterligare markeringar, d.v.s. det är dubbla markeringar för cykelpassage, men de är förskjutna i sidled i förhållande till varandra.

Nu tror jag, att jag informerat om det mesta vad gäller regler och bestämmelser för cyklister.

 

 

Information från Transportsstyrelsen om återkallade körkort

Stabil nivå av körkortsåterkallelser under 2015

Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser. Det är en marginell ökning på 1,1 procent jämfört med året innan då 34 352 körkort återkallades.

Om en person inte kan antas svara upp mot de trafiksäkerhetskrav som ställs i landet, eller inte bedöms respektera det regelverk som omfattar trafiken har Transportstyrelsen ansvar för att pröva körkortsinnehavet. En sådan prövning kan resultera i att ingen åtgärd vidtas, att körkortsinnehavaren får en varning eller att körkortet återkallas. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser, vilket är en i princip oförändrad nivå jämfört med 2014.

– Vi ser ingen nämnvärd skillnad i antalet återkallelser på riksnivå jämfört med förra året, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning. Jag bedömer att det är en siffra som ligger i linje med var vi bör ligga, även om en viss variation är naturlig.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund

2014

2015

Återkallelsegrund 1 Rattfylleri

6 438

6 609

Återkallelsegrund 2 Smitning

322

283

Återkallelsegrund 3 Flera mindre överträdelser

748

1 004

Återkallelsegrund 4 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

18 240

18 759

Återkallelsegrund 5 Opålitlighet i nykterhetshänseende

1 694

1 436

Återkallelsegrund 6 Allmän brottslighet

452

329

Återkallelsegrund 7 Medicinska skäl

4 014

4 318

Återkallelsegrund 8Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

4 075

3 976

Återkallelsegrund 9 Hinder fanns för utfärdande av körkort

-

6

Samtliga*

34 352

34 726

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder. 

Ökning av återkallelsegrund 3 – flera mindre överträdelser

Antalet återkallade körkort med återkallelsegrund 3 ökar från 2014 till 2015 med 34,2 procent. Återkallelsegrund 3 handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller. Exempel på sådana överträdelser kan vara mindre hastighetsöverträdelser eller att man kör fordon med sådana brister att det inte borde rulla i trafiken.

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Ny återkallelsegrund börjar synas i statistiken

2013 infördes återkallelsegrund 9. Återkallelsegrunden ska användas när det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Återkallelsegrunden är dock väldigt sällsynt med totalt 6 fall under 2015. Det vanligaste exemplet på när grunden används är när det konstaterats att en annan person än körkortstagaren genomfört ett eller båda körkortsproven.

Trafiken i siffror

Antal omkomna i trafiken 2015 - 2016

  Hela året månad månader Hela året månad månader
  2015 april jan - april 2016 april jan - april
Hela riket 260 13  57  72  21  72
Jönköpings län 13 0  5  2  3
Kronobergs län 9 0  2  2  0  2
Kalmar län 8 0  1  3  1  3
Blekinge län 4 0  1  2  0  2
Östergötlands län 6 1  3  6  2  6

Antal svårt skadade i trafiken 2015 - 2016

  Hela året månad månader Hela året månad månader
  2015 april jan - april 2016 april jan - april
Hela riket 2397 183  647  590  157  590
Jönköpings län 105 3  13  21  3  21
Kronobergs län 50 5  11 13  4  13
Kalmar län 83 6  30  17  3  17
Blekinge län 30 3  15  6  3  6
Östergötlands län 86 11  20  24  7  24

Statistik hämtad från Transportstyrelsen (2015 är preliminära uppgifter) Statistiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor. Mer statistik finns på Transportstyrelsens hemsida.Gilla Region Öst på Facebook

Kalender

Internationellt körkort

IKK MHF Region Öst kan utfärda dig ett IKK. Klicka på bilden för mer information om IKK

Bilder från alkobomsturnén

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin